กรอกข้อมูลผู้สมัครประเภท ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียน

ชื่อจริง

นามสกุล

เลขบัตรประชาชน (ตัวเลข 13 หลักเท่านั้น)

-

-

-

-

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ (สำรอง)

อีเมล

ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้)

หมายเลขทะเบียนประมูล

มูลค่าประมูล (มูลค่าประมูล 10,000 บาท = 1 สิทธิ์ในการลุ้นเข้าร่วมกิจกรรม)

กรณีได้รับคัดเลือก กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลผู้ติดตาม (จำนวน 1 ท่าน)

*หมายเหตุในกรณีมีบุตรร่วมเดินทาง

- บุตรที่อายุไม่เกิน 3 ปีไม่เสียค่าใช้จ่าย

- บุตรที่อายุ 4 ปีขึ้นไป อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลผู้สมัครประเภท ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียน

ชื่อจริง

นามสกุล

เลขบัตรประชาชน (ตัวเลข 13 หลักเท่านั้น)

-

-

-

-

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ (สำรอง)

อีเมล

ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้)

หมายเลขทะเบียนประมูล

มูลค่าประมูล (มูลค่าประมูล 10,000 บาท = 1 สิทธิ์ในการลุ้นเข้าร่วมกิจกรรม)

กรณีได้รับคัดเลือก กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลผู้ติดตาม (จำนวน 1 ท่าน)

*หมายเหตุในกรณีมีบุตรร่วมเดินทาง

- บุตรที่อายุไม่เกิน 3 ปีไม่เสียค่าใช้จ่าย

- บุตรที่อายุ 4 ปีขึ้นไป อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม